Certifikat ISO 9001:2000 za projektovanje i izvođenje građevinskih radova.

Sve o energijskom certificiranju

Energijsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji uključuju: energetski pregled, vrednovanje radnji energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata.
 • Čemu služi energetski certifikat?

  Energetski certifikat omogućuje kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Primarna svrha energetskog certificiranja, tj. energetske certifikacije je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje, poticanju ulaganja u energetsku učinkovitost.

 • Kada treba izraditi energetski certifikat za postojeće zgrade, stanove i poslovne prostore koji se iznajmljuju?

  Pojedinačne samostalne upotrebne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. 07. 2014. godine. Taj datum je konačni rok do kada vlasnik nekretnine koja se iznajmljuje treba napraviti energetski certifikat.

 • Što je energetski razred za stambene zgrade?

  Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade. Postoji 8 energetskih razreda s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

 • Da li se možda i nakon općeg energetskog pregleda može pristupiti implementaciji odredjenih mjera poboljšanja energetske efikasnosti?

  Da, na temelju rezultata općeg energetskog pregleda može se pristupiti implementaciji nekih od mjera poboljšanja energetske efikasnosti. Naime, za mjere koje ne iziskuju velike investicije te ih karakterizira kratak period otplate uloženih sredstava nije potrebno provoditi detaljni energetski pregled.

 • Treba li vlasnik stana koji se iznajmljuje, imati energetski certifikat?

  Energetski certifikat obavezan je za nekretninu koja se iznajmljuje nakon 1.7.2014. Za nekretnine za koje se ugovor o iznajmljivanju sklopi prije tog datuma energetski certifikat nije obavezan.

 • Koje je obaveza javnog izlaganja energetskog certifikata i za koga vrijedi?

  Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu moraju imati energetski certifikat zgrade izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade (u sklopu glavnog ulaza u zgradu). Javno se izlaže prva stranica energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda, te treća stranica energetskog certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane kod postojećih zgrada.

 • Koliko vrijedi dobiveni energetski certifikat?

  Certifikat se izdaje na deset godina, nakon čega ga treba ponovo izraditi. Imate li velike građevinske zahvate na svojoj zgradi, s energetskim poboljšanjima, možete ga zatražiti i ranije, očekujete li da će biti višeg razreda.

 • Jeli termografsko snimanje uvjet za izradu energetskog certifikata?

  Ne, infracrvena termografija nije obavezna pri energetskom certificiranju, ali je preporučljiva. Najpouzdaniji način da se utvrdi energetska propusnost objekta je izmjera metodom infracrvene termografije. Njome se mogu otkriti nepravilnosti pri građenju koje mogu utjecati na preporuke u zaključku energetskog pregleda.

 • Do kada treba izraditi energetski certifikat za prodaju nekretnine?

  Od 2011. godine postoji zakonska obveza, ali su tek kasnije uvedene kazne. Prema zakonu od 01.07.2014. energetski certifikat prilikom prodaje mora imati svaka zgrada, stan ili poslovni prostor, koji se nalaze u zgradi većoj od 50m2.

 • Kada treba izraditi energetski certifikat za nove zgrade?

  Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda. Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje upotrebne dozvole.

 • Mjenjam nekretninu za drugu nekretninu. Trebam li imati energetski certifikat?

  Energetski certifikat potrebno je pribaviti u slučaju prodaje zgrade ili njezinog posebnog dijela, dok za sklapanje ostalih ugovora kojima se stječe vlasništvo zgrade ili njezinog posebnog dijela ta obveza nije propisana.

 • Kako izgleda plan mjerenja tokom obavljanja detaljnog energetskog pregleda zgrade?

  Plan mjerenja je ključni dokument na temelju kojeg se provode aktivnosti na lokaciji tijekom obavljanja detaljnog energetskog pregleda. Unutar plana mjerenja moraju biti navedene sve ključne informacije nužne za uspješno obavljanje mjerenja. Također, plan mjerenja mora biti napisan na način da naručitelj na temelju njega može naručiti eventualnu neovisnu provjeru mjerenja.

 • Tko je izuzet od obaveze energetskog certificiranja?

  Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela ne izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji nije potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Energetski se certifikat ne izdaje ni za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

 • Kako se može poboljšati energijski razred za postojeće zgrade?

  Izdavanje energijskog certifikata obuhvaća i energetski pregled zgrade s davanjem prijedloga mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

 • Kakva je procedura za zgrade javne namjene?

  Zgrade javne namjene i zgrade mješovite namjene moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat, i to: grade korisne površine veće od 500 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do kraja 2013., a zgrade korisne površine veće od 250 m² najkasnije do kraja 2015. Za nepridržavanje ovih odredbi predviđene su kazne.

Niste pronašli odgovor? Pošaljite nam pitanje i mi ćemo odgovoriti.