Das Zertifikat ISO 9001:2000 fuer Projektierung und Durchfuehrung von Bauarbeiten.

Ovlaštenja i rješenja

Kompanija Euroing d.o.o. posjeduje razna rješenja i ovlaštenja za rad na području Federacije BiH kao i Republike Srpske.
Naša riješenja i ovlaštenja su sljedeća:

 • Ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektovanja za Euroing d.o.o., izrada konstruktivnih dijelova projektne dokumentacije (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
 • Ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektovanja za Euroing d.o.o., područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:
  ⎯ Izrada arhitektonskog dijela projekta i
  ⎯ Izrada projekta unutrašnjih i vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije.
  područje hidrotehnike i to: izrada hidrograđevinskog / hidrotehničkog projekta komunalne infrastrukture: vodovodna i kanalizaciona mreža (vanjske instalacije vodovodnih i kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata), Federalno ministarstvo prostornog uređenja
 • Ovlaštenje Federalnog Ministarstva Prostornog Uređenja za obavljanje djelatnosti projektovanja za faze:
  - Izrada elektro dijela projekta
  - Izrada mašinskog dijela projekta
 • Ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektovanja za Euroing d.o.o., faza građevinsko projektovanje cesta (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
 • Licenca za za obavljanje djelatnosti projektovanja za Euroing d.o.o. (Ministarstvo za prostorno uredjenje, građevinarstvo i ekologiju, Republika Srpska)
 • Licenca za za obavljanje djelatnosti projektovanja za Euroing d.o.o. (Brčko Distrikt)
 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektovanja/revizije/nadzora (USK, Ministarstvo za građenje, prostorno uredjenje i zaštitu okoliša)
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte „A Lista“(Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva)
 • Ovlaštenje za provodjenje energetskih pregleda i energetsko certifiranje stambenih zgrada i nestambenih objekata sa složenim tehničkim sistemom ( Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
 • Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
 • Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnih poslova ispitivanja ispravnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara (Fedralno ministarstvo energije,rudarstva i industrije)
 • Rješenje za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja zaposlenih lica iz oblasti zaštite od požara (USK, Kantonalna uprava civilne zaštite)
 • Rješenje za obavljanje poslova periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektromagnetskim postrojenjima, električnim uredjanjima, električnim instalacijama i izdavanju isprava (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije)
 • Rješenje Fedralnog ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu.

image