Kada treba izraditi energetski certifikat za postojeće zgrade, stanove i poslovne prostore koji se iznajmljuju?