Da li se možda i nakon općeg energetskog pregleda može pristupiti implementaciji odredjenih mjera poboljšanja energetske efikasnosti?