U toku svog rada svi uposlenici obavezno prolaze kroz brojne seminare, kurseve i stručna usavršavanja na raznim nivoima i kod priznatih institucija, što se može vidjeti iz priloženih uvjerenja i potvrda. Dodatno obrazovanje je neophodno da u oblasti za koju smo se usavršili na temelju prethodne kvalifikacije, možemo pratiti i primjenjivati tehničke i tehnološke inovacije potrebne u radu, te formirati odgovoran i sistemski pristup radnim zadacima i zahtjevima klijenata a prema najnovijim saznanjima i Zakonima.

* Uvjerenje Nuhić Smail, Modul 1 program osposobljavanja za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Uvjerenje Nuhić Smail, Modul 3 program usavršavanja za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Uvjerenje Nuhić Smail, Modeliranje konstrukcija (Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet)
* Uvjerenje o uspješnom završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
* Rješenje Nuhić Smail, ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor nad građenjem objekata (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republika Srpska)
* Rješenje Nuhić Smail, ovlaštenje za građenje i nadzor nad građenjem objekata (Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republika Srpska)
* Potvrda Nuhić Smail, tečaj Stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Stručni nadzor (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Potvrda Nuhić Smail, tečaj Stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Ovješene stakleno aluminijske fasade – osnove projektiranja i izvođenja i napredne tehnologije (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Potvrda Nuhić Smail, tečaj Stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Tečaj drvne gradnje – gradnja drvom u Hrvatskoj (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Tehničkim Sveučilištem u Grazu, Šumarskim fakultetom Zagreb, Građevinski fakultet u Zagrebu)
* Potvrda o članstvu Nuhić Smail, Međunarodno udruženje za mostove i konstrukcije IABSE, Zurich, Švicarska
* Potvrda Nuhić Smail, tečaj stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Energetska učinkovitost u zgradarstvu (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Certifikat Smail Nuhić, Upravljanje potrošnjom energije u zgradarstvu i praksa zelenog ureda, USAID, MDG-F
* Potvrda Komić Ibrahim, tečaj Stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Stručni nadzor (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Uvjerenje Komić Ibrahim, Modul 1 program osposobljavanja za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Uvjerenje Komić Ibrahim, Modul 3 program usavršavanja za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Potvrda Komić Ibrahim, tečaj stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Energetska učinkovitost u zgradarstvu (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Uvjerenje Komić Ibrahim, Modul 1, o uspješnom završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Federalno ministarstvo prostornog uređenja Sarajevo)
* Certifikat Komić Ibrahim, Upravljanje potrošnjom energije u zgradarstvu i praksa zelenog ureda, USAID, MDG-F
* Potvrda Komić Ibrahim, tečaj stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Stručni nadzor (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Uvjerenje Ibukić Zlatan, Modul 1, o uspješnom završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Sarajevo)
* Uvjerenje Ibukić Zlatan, Modul 2, o uspješnom završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Sarajevo)
* Uvjerenje Ibukić Zlatan, Modul 2, o uspješnom završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Uvjerenje Ibukić Zlatan, Modul 3, o uspješnom završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Certifikat Ibukić Zlatan, o uspješno završenoj obuci Akademije LG Klima uređaji (LG Academy Budapest)
* Potvrda Ibukić Zlatan, tečaj stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Energetska učinkovitost u zgradarstvu (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Certifikat Zlatan Ibukić, Upravljanje potrošnjom energije u zgradarstvu i praksa zelenog ureda, USAID, MDG-F
* Rješenje Ibukić Zlatan, za izradu tehničke dokumentacije, mašinska faza oblast termotehnike i nadzor nad izvodjenjem ovih radova (Ministarstvo za prostorno uredjenje, građevinarstvo i ekologiju, Republika Srpska)
* Uvjerenje Grozdanić Samir, Modul 1, uspješnom završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Federalno ministarstvo prostornog uređenja Sarajevo)
* Potvrda Grozdanić Samir, tečaj stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Energetska učinkovitost u zgradarstvu (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Uvjerenje Grozdanić Samir, Modul 1, program osposobljavanja za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Certifikat Grozdanić Samir, Upravljanje potrošnjom energije u zgradarstvu i praksa zelenog ureda, USAID, MDG-F
* Potvrda Samir Grozdanić, Osnove projektiranja drvenih konstrukcija prema normi HRN EN 1995-1-1 (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Uvjerenje Grozdanić Samir, Modul 3, program osposobljavanja za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Potvrda Rekanović – Nuhić Fatima, tečaj Sručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Problemi sigurnosti i prometna signalizacija u funkciji projektiranja sigurnijih prometnica i raskrižja (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Potvrda Rekanović – Nuhić Fatima, tečaj Sručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Cestovna infrastruktura u urbanom okolišu (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Potvrda Rekanović – Nuhić Fatima, tečaj Sručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Stručni nadzor (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Potvrda Delić – Ibukić Sead, tečaj stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Energetska učinkovitost u zgradarstvu (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Uvjerenje Delić – Ibukić Sead, Modul 1, o uspješno završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Federalno ministarstvo prostornog uredjenja, Sarajevo)
* Uvjerenje Delić – Ibukić Sead, Modul 1, program osposobljavanja za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Uvjerenje Delić – Ibukić Sead, Modul 2, o uspješno završenom programu osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti (Federalno ministarstvo prostornog uredjenja, Sarajevo)
* Uvjerenje Delić – Ibukić Sead, Modul 2, program osposobljavanja za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Potvrda Grozdanić Elvis, tečaj Stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Ovješene stakleno aluminijske fasade – osnove projektiranja i izvođenja i napredne tehnologije (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Potvrda Grozdanić Elvis, tečaj stručnog usavršavanja u graditeljstvu pod nazivom Energetska učinkovitost u zgradarstvu (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
* Uvjerenje Talundžić Hinda, Sigurnost i zaštita na radu (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)
* Uvjerenje Talundžić Hinda, Teorije i postignuća u upravljanju specifičnim vrstama otpada (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj CETEOR d.o.o. Sarajevo)

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba