Svoj uspjeh zasnivamo na priznatom kvalitetu najviših standarda uz konurentne cijene i potpuno zadovoljstvo kupaca, održavajući ugled kompanije visokog povjerenja. Mi kontinuirano težimo biti bolji i poboljšati naše proizvode i procese uz odgovarajući respekt prema zaštiti okoline, sigurnosti i zdravlja uposlenika, te ostalim elementima društvene odgovornosti. U svemu tome posebna je odgovornost za konstantno održavanje i stalno poboljšavanje uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom zasnovanog na našim poslovnim planovima i ciljevima, te zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000.

Naša vizija jeste biti uspješni u radu cijele organizacije u svim domenima kojima se bavimo, neprestano postavljati više ciljeve, stalno poboljšavati sami sebe, te omogućiti puta ka poslovnoj izvrsnosti a samim tim, biti lider na tržištu u svojoj oblasti.

Naša misija, uz dosadašnju praksu i stečeni ugled, jeste:

- ispuniti svoju jasno definisanu namjenu,
- intenzivan razvoj nas samih,
- stalno poboljšavati i usavršavati sveukupne performanse organizacije,
- pružati usluge visokog kvaliteta,
- zadovoljiti zahtjeve i očekivanja kupca,
- uvijek biti raspoloživi na tržištu sa konkuretnim cijenama,
- donijeti očekivanu dobit.

Naše osnovne vrijednosti jesu:

- kontinuirani razvoj vlastitih sposobnosti i kompententnosti,
- visoko svjesno, odgovorno i motivirano osoblje,
- povjerenje klijenata čije su potrebe i zahtjevi naš kontinuirani motiv za stalno poboljšanje,
- povjerenje i podrška poslovnih partnera.

Direktor
Smail Nuhić dipl.ing.građ.

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba