• FIS d.o.o. Bihać - Ispitivanje elektroinstalacija i sistema za zaštitu od požara, izrada Energetskog certifikata, izrada elaborata zaštite od požara za Poslvni centar Bihać
• BINGO d.o.o. Cazin - Izrada Energetskog certifikata za Poslovni centar Cazin
• MODUL GRADNJA d.o.o. Sanski Most - Izrada Energetskog certifikata i ispitivanje instalacija fabrike za proizvodnju montažnih objekata
• GAT d.o.o. Sanski Most - Izrada Energetskog certifikata i ispitivanje instalacija fabrike za proizvodnju metalnih dijelova
• UNICredit Leasing d.o.o. Sarajevo - Izrada Energetskog certifikata i ispitivanje instalacija za Tržni centar Bosanska Krupa
• OPAL Group d.o.o. Bihać - Izrada Energetskog certifikata - Hotel OPAL Sarajevo
• SANY GLOBAL d.o.o. BIHAĆ - Glavni projekt drvno-prerađivačkog komplexa 5.500 m2
• AMBULANTA SARAJ POLJE SARAJEVO - Preliminarni i detaljni Energetski pregled objekta
• OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO - Preliminarni i detaljni Energetski pregled objekta
• JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŠIROKI BRIJEG - Projekt podizanja energetske efikasnosti
• JU MJEŠOVITA ELEKTROTEHNIČKA I DRVOPRERAĐIVAČKA SREDNJA ŠKOLA BIHAĆ - Projekt podizanja energetske efikasnosti
• CENTAR za STARA i IZNEMOGLA LICA MOSTAR - Projekt podizanja energetske efikasnosti
• DOM ZDRAVLJA ODžAK - Projekt podizanja energetske efikasnosti
• VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH - Zgrada Kantonalnog Suda u Bihaću
• JU Zavod za prostorno uređenje Bihać - Projekt vanjskog uređenja zgrada Blok 11-Ozimice II
• INTERBUTAN d.o.o. - Plinski centar i benzinska pumpa u Bihaću
• LEGNO d.o.o. - Tvornica peleta Bosanski Petrovac
• JU BIOTEHNIČKI FAKULTET Bihać - Energetski pregled zgrade fakulteta i projekt podizanja energetske efikasnosti
• BH TELECOM dd Bihać -IZVEDBENI PROJEKTUpravne zgrade 3500 m2
• ZU KANTONALNA BOLNICA - Glavni projekt Solarnog postrojenja za PTV na krovu zgrade Foča
• AQUA BH d.o.o. - Elaborat regulacije saobraćaja - wwtp komponenta 1 Bihać
• ZU KANTONALNA BOLNICA - Rekonstrukcija Centralnog dijela zgrade Foča
• HALKO d.o.o. Cazin - poslovno prodajni objekt sa skladištem 2700 m2
• HUPI LES d.o.o. Cazin – Stanica za prikupljanje i sortiranje otpada za reciklažu
• STANOVI d.o.o. – Stambeni objekt CB3 6030 m2
• KRUPA KABINE d.o.o. – Projekt mašinskih instalacija 5500 m2
• STRABAG d.o.o. Sarajevo – Asfaltna baza Doboj 130 t/h
• STANOVI d.o.o. – Poslovni objekt CB4 590 m2
• MEGGLE d.o.o. Bihać – Projekt nove kotlovnice za grijanje i tehnologiju
• HF COMMERCE d.o.o. Bihać – poslovni objekt 4400 m2
• REKONSTRUKCIJA BENZINSKIH PUMPI – OMV-GAZPROM 12 lokacija
• JU KANTONALNA DIREKCIJA CESTA – Nadzor nad rekonstrukcijom cesta Kamenica - Gata
• ELUMATEC d.o.o. Bihać – Čelična hala za skladištenje i popravak mašina
• JU KANTONALNA DIREKCIJA CESTA – Revizija projektne dokumentacije 4 dionice
• JU KANTONALNA DIREKCIJA CESTA – Projekt snacije klizišta KulenVakuf
• POSLOVNA ZONA RIPAČ – OPĆINA BIHAĆ – Infrastrukturni projekt
• KONCEPT STANOVI d.o.o. – Stambeno - Poslovni objekt Bihać 2500 m2
• DENARO d.o.o. Bihać – Poslovni objekt 1200 m2
• PIRNAR d.o.o. Bosanski Petrovac – tvornica za proizvodnju vrata
• DETOX I METADONSKI CENTAR KB Bihać, Investitor UN DP i Kantonalna bolnica
• Hotel EMPORIUM d.o.o, P+2, 2500 m2; Iinvestitor Emporium d.o.o. Bihać – Nadzor
• Poslovni objekt FAVORIT BH d.o.o./ 700 m2 / Investitor: Favorit BH d.o.o.
• Tvornica peleta ERAGON d.o.o. Bihać , Investitor: Ortačka Grupa iz Italije
• Tvornica peleta INTERWORK d.o.o. , Bosanski Petrovac; Investitor Interwork d.o.o. Cazin
• Stambeno poslovniobjekat "CB2" Bihać, 120 stanova 8800 m2, Investitor "Stanovi d.o.o."
• Podzemna garaža u sklopu stambeno poslovnog objekta „CB2“, Investitor "Stanovi d.o.o."
• Stambeno poslovni objekat "CB3" Bihać, 80 stanova 6800 m2, Investitor "Stanovi d.o.o."
• Podzemna garaža u sklopu stambeno poslovnog objekta „CB3“, Investitor "Stanovi d.o.o."
• Stambeno poslovni objekat "Imobiliare Beganović" Cazin, 64 stana, Investitor "Imobiliare Beganović Cazin"
• Etno selo, Vrtoče, Investitor: Centar za očuvanje selaVrtoče
• Bosanski Kulturni Centar, Švedska Orebro, Investitor Bosansko Udruženje Orebro
• Stambeni objekat Lamela 2 Luke, 22 stana, 1100 m2, investitor "WBE" d.o.o. Bihać.
• Pravoslavna crkva Bihać, Investitor Srpska pravoslavna crkva Bihać / Nadzor.
• Gradska Džamija Bihać, Investitor Medžlis IZ Bihać / Nadzor/ Projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije/
• Katolički školski centar Ivan Pavao II, Bihać, Investitor KŠC Bihać – Nadzor
• Poslovni objekt RADIAL d.o.o. Bosanska Krupa, Investitor:Radial d.o.o.
• Idejni i Glavni projekt kompletne infrastrukture u naselju Ceravci 2 Bihać, Investitor: JU Zavod za prostorno uredjenje Bihać , 5 km ceste/vodovod/kanalizacija/javna rasvjeta
• Idejni i glavni projekt saobračajnica-cesta unutar kruga Kantonalne bolnice dr.Irfan Ljubijankić u Bihaću, Investitor: JU Zavod za prostorno uredjenje
• Idejni i Glavni projekt rekonstrukcije bolničke ceste, Investitor: JU Zavod za prostorno uredjnje
• Glavni projekt šetnice od Smaragnog mosta do dvoslapa
• Glavni projekt Antenskog stuba za GSM i Internet mrežu u Brekovici – Bihać / Investitor: Dasto Semtel d.o.o.Bijeljina
• Glavni projekt Antenskog stuba za GSM i Internet mrežu u Velika Gomila - Cazin / Investitor: Dasto Semtel d.o.o.Bijeljina
• STANOVI d.o.o. – Stambeno poslovni kompleks 8.000 m2 : Stanovi d.o.o. Bihać
• Imobiliare Beganovic Cazin – Stambeno poslovni kompleks 7.500m2
• Projekt komunalne infrastrukture Ceravci I – Općina Bihać
• Rekonstrukcija sportske dvorane Druge osnovne škole Bosanska Krupa, Investitor Općina Bosanska Krupa (Idejni projekt)
• Poslovni objekt "Favorit BH" d.o.o. Bihać, Investitor Favorit BH d.o.o. (Idejni projekt)
• Poslovni objekt "Senabil" d.o.o. Bihać, Investitor Senabil d.o.o. (Idejni i glavni projekt)
• Poslovni objekt "Katrapilar" d.o.o. Investitor Katrapilar d.o.o. (Idejni projekt)
• Poslovni objekt "AS Interijer", Investitor Selimagić Dževad (Idejni i glavni projekt)
• Katolički školski centar "IVAN PAVAO II" , Investitor: Katolički školski centar "IVAN PAVAO II" (Izvedbeni projekt konstrukcije)
• Poslovno stambeni objekt "Ozimice I" Lamele STO1 i STO2 - Investitor: Općina Bihać (Glavni projekt)
• Stambena zgrada Ceravci I- Blok 1 – Investitor: Stanovi d.o.o. Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor)
• Rekonstrukcija gradskog stadiona "NK Jedinstvo" Bihać - Investitor: Općina Bihać (Idejni projekt rekonstrukcije)
• Poslovni centar "Favorit BH" Sarajevo 1100 m2 - Investitor: Favorit BH d.o.o. Bihać (Glavni projekt i nadzor)
• Tunel i most preko rijeke Une - Investitor: JU Zavod za Prostorno Uređenje Bihać (Glavni projekt)
• Stambena zgrada Ceravci I- Blok 2, - Investitor: Stanovi d.o.o. Bihać (Idejni i glavni projekt)
• Stambena zgrada "Luke" - Investitor: WBE d.o.o. Bihać (Glavni projekt i nadzor)
• Benzinska pumpa "BOBAR" - Investitor: BOBAR Group Bijeljina (Idejni i glavni projekt)
• Bakrač Security Tower - Investitor: Bakrač Security d.o.o. Bihać (Idejni projekt)
• Transformatorska stanica TS 10(20)/0,4kV "Vodovod Klokot" - Investitor: JP "Vodovod" Bihać
• Zgrada uprave JP "KOMRAD" - Investitor: JP KOMRAD Bihać (Idejni i glavni projekt)
• Radionice i garaže JP "KOMRAD" - Investitor: JP KOMRAD Bihać (Idejni i glavni projekt)
• Turističko naselje "UNKA"Bihać - Investitor: RIZ Krajina Bihać (Idejni i glavni projekt)
• Poslovni centar "ILMA" Sanski Most - Investitor: ILMA d.o.o. Bihać (Idejni projekt, glavni projekt i nadzor)
• Poslovni centar "ILMA" Cazin - Investitor: ILMA d.o.o. Bihać (Idejni projekt, glavni projekt i nadzor)
• Poslovno stambeni objekt "ILMA" Bihać Prekounje - Investitor: ELHANA d.o.o. Bihać (Idejni projekt)
• Poslovni stambeni objekt "ILMA" Bihać Ozimice I - Investitor: ILMA d.o.o. Bihać (Idejni projekt)
• Poslovni centar "ILMA" Bihać - Investitor: ILMA d.o.o. Bihać (Glavni projekt)
• Market "ILMA" Bosanska Krupa - Investitor: 14.Septembar Bosanska Krupa (Glavni projekt)
• Poslovno stambeni kompleks "Kozara" Bosanska Krupa - Investitor: BC Gradnja Otoka (Idejni projekt, glavni projekt i nadzor)
• Poslovni stambeni kompleks E2 i E3 "Velešići" Sarajevo - Investitor: Šipad Komerc dd Sarajevo (Završni građevinski radovi)
• Poslovno stambena zgrada E1 Velešići Sarajevo - Investitor: Šipad Komerc dd Sarajevo (Nadzor nad izgradnjom)
• Poslovno stambeni kompleks "Stup" Lamele 1 i 2 Sarajevo - Investitor: Ortačka grupa (Izgradnja)
• Poslovni kompleks i skladište "Elumatec GMBH" Bihać - Investitor: Elumatec d.o.o. Bosnia (Izgradnja)
• Poslovna zgrada Raiffeisen Bank Bihać - Investitor: Raiffeisen Bank dd Sarajevo (Izgradnja)
• Zgrada uprave "JP Gračanica" Donji Vakuf - Investitor: JP Gračanica (Izgradnja)
• Vodovod i rezervoari pitke vode Ostružnica Bosanska Otoka (Glavni projekt i nadzor)
• Rezervoari pitke vode Cazin (Projekat konstrukcije) • Drenažni sistem i kolektor "LUKE" Bosanska Krupa - Investitor: JU Fond za komunalnu djelatnost i infrastrukturu (Glavni projekt)
• Vodeni mlinovi na rijeci Uni Bosanska Krupa (drvene konstrukcije, glavni projekt)
• Most na rijeci Drobinica Luke - Bihać - Investitor: JU Zavod za Prostorno Uređenje Bihać (Glavni projekt)
• Benzinska pumpas OMV sa popratnim sadržajem - Investitor: OMV BH d.o.o. Sarajevo
- Bihać 1 (Glavni projekt i izgradnja)
- Bihać 2 (Glavni projekt i nadzor)
- Brčko 1 (Glavni projekt i izgradnja)
- Mostar 1 (Glavni projekt)
- Sarajevo 4 (Glavni projekt)
- Tuzla 4 (Glavni projekt)
- Banja Luka 1 (Glavni projekt i nadzor)
- Čapljina (Projekt konstrukcije)
- Bosanski Šamac (Glavni projekt i nadzor)
- Cazin (Izgradnja)
- Bjeljina (Glavni projekt i nadzor)
• • Poslovno stambena zgrada PARK dr. Irfan Muminović Bihać (Glavni projekt i nadzor)
• Proizvodni kompleks Dalmacija Cementa u Prijedoru - Investitor: CEMEX d.o.o. (Glavni projekt)
• Prodajni kompleks "Jandrić" Udbina - Investitor: Total projekt d.o.o. Bihać (Statički proračun i armaturni radovi)
• Lamele Žugović Dubrovnik - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Statički proračun i armaturni radovi)
• LIft Dubrovnik - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi)
• Dom Sestara Milosrdnica Dubrovnik - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Statički proračun i armaturni radovi)
• Auto salon Perak Dubrovnik - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi)
• Kompleks Račić Dubrovnik - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi)
• Domovi Dalmatinske Rivijere Dubrovnik - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi)
• Zgrada "Vulix" Dubrovnik - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi)
• Zgrada "Prodex" Dubrovnik - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Armaturni radovi)
• Dvojna kuća "Sršen" - Investitor: Apsida d.o.o. Dubrovnik (Statički proračun i armaturni radovi)
• Zgrada "PANTEON" Novigrad - Investitor: Tissa d.o.o. Rovinj (Statički proračun i armaturni radovi)
• Kuća "Čalek Matulji" Opatija - Investitor: Arcon Grad d.o.o. Rovinj (Statički proračun i armaturni radovi)
• Restoran "Babić" Korenica - Investitor: Proing d.o.o. Pula (Statički proračun i armaturni radovi)
• Hotel "Aurora" Sunčana obala, Mali Lošinj - Investitor: Proing d.o.o. Pula (Armaturni radovi)
• Hotelelski kompleks "MIRAMAR NEPTUN" Opatija (5 zgrada, podzemna garaža sa bazenima) - Investitor: Arcon Grad d.o.o. Rovinj (Projekt konstrukcije i armaturni radovi)
• Hotel "Katarina" Rovinj - Investitor: Arcon Grad d.o.o. Rovinj (Armaturni radovi)
• Poslovno proizvodni kompleks "Harbaš-Comp" Bosanska Krupa - pilana, radionice, garaže i zgrada za radnike - Investitor: Harbaš Comp d.o.o. (Glavni projekt i nadzor)
• Poslovni centar "Krajina" Bihać - Investitor: Riz Krajina d.o.o. ( Projekt izvedenog stanja)
• Džamija "Ćela" Prijedor - Investitor: IZ Ćela (Projekt konstrukcije)
• Džamija "Ćorakovo" Kozarac Prijedor - Investitor: IZ Ćorakovo (Projekt konstrukcije)
• Džamija "Tekija" Bosanska Gradiška - Investitor: IZ Bosanska Gradiška (Projekt konstrukcije i nadzor)
• Džamija "IVZ Prnjavor" Prnjavor - Investitor: IVZ Prnjavor (Projekt konstrukcije)
• Džamija "Zborište" Velika Kladuša - Investitor: IZ Zborište (Projekt konstrukcije)
• Proizvodna hala "MEB" Cazin - Investitor: MEB d.o.o. Cazin (Projekt konstrukcije)
• Poslovni centar "Braća Bajrić"Stijena Cazin - Investitor: Braća Bajrić d.o.o. Cazin (Projekt konstrukcije)
• Diskoteka "Jezerski" Bosanska Krupa (Glavni projekt i nadzor)
• Vojni kompleks "Adil Bešić" Bihać - Investitor: VFBiH (Projekt izvedbenog stanja)
• Vojni kompleks "Grmeč" Bihać - Investitor: VFBiH (Projekt nove kuhinje i blagovaonice)
• Proizvodna hala "Bužimkić" Bosanska Krupa (Glavni projekt)
• Klaonica i proizvodna hala "MS ALEM" Bosanska Krupa - Investitor: MS ALEM d.o.o. Bosanska Krupa (Glavni projekt i nadzor)
• Mesna industrija "BAJRA" Travnik - Investitor Bajra d.o.o. (Projekt konstrukcije)
• Pilana "Asix" Bosanski Petrovac - Investitor: ASIX d.o.o. Bosanski Petrovac (Projekt konstrukcije)
• Javni market Bosanski Petrovac - Investitor: JU Fond za komunalnu djelatnost i infrastrukturu Bosanski Petrovac (Glavni projekt)
• Javni market Bosanska Krupa - Investitor: Adna Comerce Bosanska Krupa (Glavni projekt)
• Sušara Šipad BINA Bihać - Investitor: Šipad "BINA" Bihać (Glavni projekt)
• Kapela "Brestovsko" Kiseljak (Projekt konstrukcije)
• Osnovna škola Bakšaiš Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor)
• Osnovna škola "Krnjeuša" Bosanski Petrovac (Projekt konstrukcije i nadzor)
• Osnovna škola "Ivanjska" Bosanska Krupa (Projekt konstrukcije i nadzor)
• Potporni zid katoličkog groblja "Križ"“ Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor)
• Parohijska kuća srpske pravoslavne crkve Bihać - Investitor: Gaus d.o.o. Bihać (Projekt konstrukcije)
• Katolička crkva "Križ" Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor)
• Proizvodna hala i skladište Robni promet d.o.o. Bihać - Investitor: Aqua d.o.o. Bihać (Projekt konstrukcije)
• Nadstrešnice za auta Pivovara Bihać (Izvedbeni projekt)
• Viša medicinska škola Bihać (Projekt konstrukcije)
• Tvornica madraca Cazin - Investitor: (Glavni projekt i nadzor)
• Skladište eksploziva "Huremagić" Cazin - Investitor: Huremagić d.o.o. (Glavni projekt)
• Fabrika rezervnih dijelova Bosanska Krupa (Glavni projekt)
• Klizište "Halkići" Bosanska Krupa (Prijedlog sanacije)
• Poslovni centar "Klostermajer Majdan" Bosanska Krupa - Investitor: Klostermeier d.o.o. (Glavni projekt)
• Stambena zgrada u Ključu – djeljena zgrada sa tri sprata (Izvedbeni projekt)
• Poslovni centar "Interkeramika" Bihać - Investitor: INTERKERAMIKA d.o.o. Bihać (Glavni projekt)
• Uljara "Konzum" Bihać - Investitor: Uljara Konzum d.o.o. (Glavni projekt proizvodne hale)
• Pilana "Radić" Bosanska Krupa (Glavni projekt)
• Rekonstrukcija autobusne stanice "Unatrans" Bihać - Investitor: Citrus d.o.o. (Projekt konstrukcije)
• Regionalni put "Bosanska Krupa - Šabići" Bosanska Krupa (8 km) (Glavni projekt)
• Regionalni put "Mahmići - Tromeđa - Bužim" Bosanska Krupa (Glavni projekt)
• Poslovno stambeni objekt "LASER" Sarajevo (Projekt konstrukcije)
• Poslovno stambeni objekt "Laser Bi" Bihać (Projekt konstrukcije)
• Poslovni kompleks "Pretis" Vitez (Projekt konstrukcije)
• Dječiji vrtić "Park" Bihać (Projekt konstrukcije i nadzor)
• Apoteka "Edita" Bihać - Investitor: Apoteka EDITA (Glavni projekt i nadzor)
• Apoteka "Tia" Bihać - Investitor: Apoteka Tia (Projekt konstrukcije)
• Salon namještaja Bihać (Projekt konstrukcije)
• Benzinska pumpa "Ibrahimović" Bosanska Krupa - Investitor: Ibrahimović d.o.o. (Glavni projekt i nadzor)
• Benzinska stanica "Baštra" Bosanska Otoka (Glavni projekt i nadzor)
• Benzinska stanica i skladište Bau Centar "Čavkunović" Bosanska Krupa - Investitor: Čavkunović d.o.o. Bihać (Glavni projekt i nadzor)
• Benzinska stanica i skladište "Čavkunović" Ključ - Investitor: Čavkunović d.o.o. Bihać (Glavni projekt)
• Poslovno stambeni kompleks "PANACHE" Bihać - Investitor: PANACHE d.o.o. Bihać (Glavni projekt i nadzor)
• Poslovno stambeni objekt EUROING (Glavni projekt i nadzor)
• Kanalizacioni system – Kompletna gradska mreža sa pumpnim stanicama u gradu Jalo, pokrajina Al Wahat – Libya ( 31.2 km) ; Investitor: Drzava Libya
• Kanalizacioni sistem – potisni cjevovod sa pumpnim stanicama I vjetrnicima za ublažavnje hidrauličkih udara u dužini od 12.5 km, od grada do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; Investitor: Drzava Libya
• Kanalizacijoni sistem – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje se satoji od 16 bazena sa različitim nivoima I zapreminama. Sistem prilagođen pustinjskim uvjetima. Kapacitet 4000 m3 na dan za grad Jalo (GIALLO) - Al Wahat – Libya ; Investitor: Država Libya
• Vodovodna mreža – kompletna vodovodna mreža u gradu Jalo uz rekonstrukciju postojeća 4 vodotornja I izgradnju 4 nova. Grad Jalo –Pokrajina Al Wahat – Libya; Investitor: Drzava Libya
• Vodovodna mreža – Izgradnja vodovodne linije od izvorišta u pustinji do rezorvoara u gradu dužine 37 km. Material UPVC DN 315, NP 10 Bar. Region Al Wahat – Libya; Investitor: Drzava Libya
• Vodovdna mreza – rekonstrukcija postojećih pumpnih stanica na početku I kraju vodovodne linije 37 km. Pumpna stanica u gradu napaja jos 2 grada Ogla & Auzelja. ; Investitor: Drzava Libya

Osim navedenih projekata, postoje mnogi projekti koji nisu na popisu, u kojima smo direktno učestvali davajući potporu u dizajnu, nadzoru i radovima, kao i konsultacijama u polju stambenih, vojnih kompleksa, drenažnih sistema, kolektora i drugih inžinjerskih radova i građevina.

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba