"... Projektovanje je mješavina umijeća i znanosti koju kombinira iskusni inženjerski intuitivni osjećaj za ponašanje konstrukcija sa zdravim znanjima načela statike, dinamike, mehanike materijala i proračuna konstrukcija da bi se polučila sigurna i ekonomična konstrukcija koja će služiti namijenjenoj svrsi..."

C.G. Salmon, J.E Johnson, Steel Structures - Design and Behavior, 1980.

U ovoj oblasti pružamo usluge za sve faze dokumentacije, počevši od idejnih, glavnih i izvedbenih projekata pa do infrastrukturnih projekata.

Pokrivamo sve dijelove procesa projektovanja, kao i pribavljanje dokumentacije neophodne za dobivanje građevinske dozvole. 

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba