Euroing d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za projektovanje, konzalting i nadzor nad izvođenjem svih vrsta građevinskih radova, osnovano 31.12.2002. godine u Bihaću. Uposlenici su diplomirani inženjeri i magistri raznih struka, sa višegodišnjim radnim iskustvom i aktivnim znanjem struke u pogledu tehnike i građevinske regulative.

Svi uposlenici imaju međunarodno iskustvo a govore i većinu stranih jezika (njemački, španski, engleski, švedski i italijanski). Firma ima potrebna ovlaštenja za rad kako na nivou kantona tako i na nivou Federacije BiH.

Firma posjeduje slijedeća ovlaštenja:

1. Kantonalno ovlaštenje za projektovanje, nadzor i reviziju projektne dokumentacije,
2. Ovlaštenje za provođenje Energetskih pregleda i Energetsko Certificiranje složenih objekata (Modul 1 i Modul 2) za prostor FbiH,
3. Rješenje za obavljanje Stručnih poslova iz oblasti Zaštite od požara i to:

a. Izrada procjene ugroženosti lokacije od požara,
b. Izrada plana zaštite od požara iz člana 21. stav 3. i član 22. i 45. Zakona,
c. Izrada elaborata zaštite od požara iz člana 31. stav 3. i člana 32. stav 2. Zakona,
d. Izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
e. Izrada općih akata zaštite od požara,
f. Izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju,
g. Izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za objekte.
4. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva za Poljoprivredu, Vodoprivredu i Šumarstvo, za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za manje složene vodne objekte propisane u grupi "B" Pravilnika,
5. Ovlaštenje za izradu konstruktivnih dijelova projektne dokumentacije za nivo FBiH izdat od strane Federalnog Ministarstva za Prostorno Uređenje i Građenje.
6. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva za Energiju, Rudarstvo i Industriju za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanje isprava,
7. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva za Energiju, Rudarstvo i Industriju, za obavljanje provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara,
8. Ovlaštenje Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti Zaštite na radu, u skladu sa članom 1. – 10. Pravilnika o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ( Službene novine SRBiH 2/91),
9. Ovlaštenje Kantonalne Uprave Civilne Zaštite za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja zaposlenih lica iz oblasti zaštite od požara a na osnovu člana 128. stav 4, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine FBiH 64/09).

Osim navedenog Euroing d.o.o posjeduje i certifikat ISO 9001:2000 za projektovanje i izvođenje građevinskih radova.

Smješteni smo u ugodnom poslovnom okruženju a zaposlenici su stručne osobe iz nekoliko generacija. Na taj se način prožima mladost i inovativnost sa iskusnim i starijim inženjerskim kadrom, a zajedno činimo iskusan, dinamičan i vrlo inovativan tim, koji može realizirati pred njim postavljene zadatke. Svake godine ulažemo dosta vremena i sredstava na edukaciju, stručno osposobljavanje te posjećujemo brojne sajmove građevinarstva kako u BiH tako i u inostranstvu.

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba