RIJEČ
DIREKTORA

Svoj uspjeh zasnivamo na priznatom kvalitetu najviših standarda uz konurentne cijene i potpuno zadovoljstvo kupaca, održavajući ugled kompanije visokog povjerenja . Mi...više

Naša misija, uz dosadašnju praksu i stečeni ugled, jeste:

- ispuniti svoju jasno definisanu namjenu,
- intenzivan razvoj nas samih,
- stalno poboljšavati i usavršavati sveukupne performanse organizacije,
- pružati usluge visokog kvaliteta,
- zadovoljiti zahtjeve i očekivanja kupca,
- uvijek biti raspoloživi na tržištu sa konkuretnim cijenama,
- donijeti očekivanu dobit.

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba