Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji uključuju: energetski pregled, vrednovanje radnji energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlašteno lice.

Energetski pregled (energetski audit) je dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava objekta i stepena ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlašteno lice.

Energetski certifikat ili potvrda o energetskim svojstvima objekta je dokument koji sadrži energetska svojstva objekata i koji ima propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlašteno lice.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva objekta i potrošnju energije izračunatu na osnovu pretpostavljenog režima korištenja objekta i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u objektu ili njegovoj samostalnoj upotrebnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

 

Euroing posjeduje Federalno ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata od 01.11.2013. godine. Osim toga posjedujemo i termovizijsku kameru za pregled toplinskih mostova kao i drugu opremu potrebnu za provođenje zakonom propisanog postupka energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata.

Copyright © 2014 Euroing. Sva prava pridržana. Design by Unimatrix.ba